Hakkımızda | Taksim Değerleme

Taksim Kurumsal Değerleme
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

2006 yılında “Gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerini BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek” amacıyla kurulan şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2008 tarih 4/151 sayılı kararı ile “Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri” listesine alınmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 15.11.2012 tarih 5034 sayılı kararı ile Bankalar için “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verme yetkisi almıştır.

Taksim Kurumsal Değerleme
up